onsdag 14 oktober 2015

Med ögon känsliga för norm - halvdag om normkritiskt bemötande 151007

Med ögon känsliga för norm – hur skapar vi förutsättningar för bättre möten med våra användare?


Detta var titeln på en halvdag om normkritiskt bemötande som gick av stapeln på LUX, Lunds universitet, onsdagen den 7 oktober. Ca 50 kollegor från Lunds universitet, Malmö högskola, SLU Alnarp samt Högskolan Kristianstad samlades för att höra på Viktorija Kalonaityte, universitetslektor i organisation och ledarskap vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, samt Tomas Gunnarsson - Genusfotografen.

Viktorija Kalonaityte har skrivit boken ”Normkritisk pedagogik – för den högre utbildningen”.
Hennes föreläsning rörde sig kring frågeställningar som t ex:
  • Vad antar vi om andra och varför? 
  • Vem har tolkningsföreträde?
  • Vad fångas inte upp?
  • Vad förblir osynligt och okänt?
Hon menade att ett normkritiskt förhållningssätt problematiserar kategoriseringen som sådan. Hon konstaterade att det är svårt, om inte omöjligt, att vara normneutral: alla är intrasslade i normsystem och de maktrelationer de upprätthåller.Efter sin föreläsning fick hon oss att diskutera i grupper kring dessa teman:
  • Kunskap & makt
  • Bemötande
  • Normkritiska utmaningar
I diskussionerna tog vi utgångspunkt i vår egen professionella kontext, och efter livliga diskussioner samlade vi våra tankar inom de lika temana på postit-lappar som vi sedan delade med oss av till varandra under fikat:

Därefter var det dags för Tomas Gunnarsson - Genusfotografen.

Tomas arbetar som fotograf, genusvetare och journalist, och skriver, föreläser och debatterar om genustänk i bilder och normkritisk bildanalys. Han driver bloggen GenusfotografenMed skärpa och humor illustrerade han hur bildkommunikation kan befästa normstrukturer - men också hur man på olika, ganska enkla sätt kan vända upp och ner på begreppen. Han gav många skrämmande exempel ...


Mammatidningar - med barn. Pappatidningar - utan barn
Enligt tillverkaren: en unisexskjorta


... men visade också exempel på undantag och menade att insatser görs på olika håll för att skapa en bättre representativitet i det som bildsätts i det offentliga rummet. Ett exempel är Gävle kommun som i ett projekt helt enkelt gick igenom alla bilder på sin webb, och därefter bytte ut ett antal traditionella motiv mot bilder som bättre avspeglade Gävle kommuns invånare.Fiske i Gavleån

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar